• Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
  1. Listownie na adres: LEGALTECH Sp. z o.o. ul. Kręta 21 78-520 Złocieniec lub
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@key-store.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: https://key-store.pl/news/n/202/Formularz-odstapienia-od-umowy
 4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  1. W przypadku zakupu wersji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się za wyraźna zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku produktów fizycznych, zawierających kody, klucze licencyjne, które są widocznie po rozpieczętowaniu opakowania Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. www.key-store.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną - wysyłając na adres sklep@key-store.pl reklamację z opisem wady.
  2. telefonicznie - zgłaszając reklamację pod numerem (91) 351 02 35.
  3. w systemie automatycznej wysyłki produktów z której otrzymał wiadomość z towarem na pocztę elektroniczną.