• Formularz odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

...................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

...................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

...................................................................................................................................................................

Oświadczenie Oświadczam, że nie aktywowałem/am programu kupionego w sklepie internetowym key-store.pl od firmy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Oświadczam, że klucza licencyjnego nie przekazałem/am osobą trzecim, nie będę go rozpowszechniał/a i aktywował/a na żadnym urządzeniu oraz dane zawierające klucz zostały trwale usunięte z poczty email i urządzeń. Oświadczam, że w przypadku naruszenia niniejszego oświadczenia zgadzam się zapłacić karę umowną w wysokości szkód, które mogą wyniknąć przez to naruszenie. Kara umowna nie może być wyższa niż koszt zakupionego produktu. Data otrzymania towaru:

...................................................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT):

...................................................................................................................................................................

Nazwa produktu: NAZWA ILOŚĆ CENA BRUTTO Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

...................................................................................................................................................................

Właściciel rachunku:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

……………..........................................

miejscowość i data podpis klienta UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,
2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej
specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia,
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli,
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.